Överlämna och avlämna låter lika, men betyder två olika saker

Överlämna och avlämna låter lika, men betyder två olika saker. Begreppet avlämnad är ett juridiskt-tekniskt begrepp som styr många regler. Eftersom många olika rättsliga följder inträder i samma ögonblick som en vara blir avlämnad.

Överlämna och avlämna

När en vara blir avlämnad, övertar köparen ansvaret för kostnader som uppstår efter avlämnandet. Säljaren är efter avlämnandet fri från ansvar över varan.

Ett avlämnande kan ske innan varan är i kundens besittning. Exempelvis kan en vara bli avlämnad till en transportör, exempelvis posten, som i sin tur ska frakta varan till köparen. I sådana fall har inte säljaren längre ansvar för varan.

I vissa fall är det möjligt att köpa en försäkring, som täcker ifall varan inte skulle komma fram till köparen. Men säljaren har normalt inte något ansvar för varan efter ett avlämnande.

En vara kan även bli överlämnad till köparen. Det sker exempelvis vid kassan i en butik, direkt efter ett fysiskt köp. När konsumenten får sin köpta vara i sin besittning, har varan blivit överlämnad till köparen. I detta exemplet har varan samtidigt blivit avlämnad. Då är det kunden som ansvarar för varan efter ett överlämnande, eftersom kunden har den i sin besittning.

Om varan skulle gå sönder inom kort tid, finns dock alltid rätt att reklamera varan till säljaren. Det måste ske inom skälig tid. Normalt har konsumenter 3 års reklamationsrätt och företag har 2 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten gäller även för köp inom EU, och då gäller 2 års reklamationsrätt räknat från köptillfället.

Köparen en bär risken för varan efter ett avlämnande

Om varan har blivit avlämnad till köparen, är det köparen som bär risken. Det innebär att köparen måste betala för varan till säljaren om varan blir försämrad eller kommer bort efter avlämnandet. Om säljaren istället bär risken, är det säljaren som ansvarar för varans skick m.m.

Det är värt att uppmärksamma att riskreglerna enbart blir aktuella när en händelse som påverkat varan har blivit orsakad av en olycka eller tredje man. De gäller inte om det skett direkt av säljaren eller köparens agerande.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss