Ansvarsfriskrivning är ett avtalsvillkor

En ansvarsfriskrivning är ett avtalsvillkor som innebär att den ena avtalsparten inte tar ansvar för eventuell skada som kan inträffa i ett visst sammanhang. På engelska är detta kallat för ”Disclaimer”. På svenska är det vanligt att begreppet är kallat för ”Friskrivning”.

Det finns olika typer av klausuler som friskriver ena avtalsparten från något. Därför är det viktigt att alltid granska avtal noga innan det signeras.

En ansvarsfriskrivning är ett avtalsvillkor

Det är vanligt att friskrivningsklausuler finns med i exempelvis ett företags allmänna villkor. Exempelvis kan det stå att säljaren friskriver sig från ansvar för fel som beror på felaktig användning av en produkt. Det kan även stå att de inte ersätter ideell skada. Eller att köparen anlitar företaget av fri vilja och på egen risk och att företaget inte betalar skadestånd enligt skadeståndslagen.

Om det gäller exempelvis information på en hemsida, kan friskrivningen gälla ansvaret för att informationen är korrekt, aktuell, laglig, fullständig osv. Det är dock inte möjligt att friskriva sig från alla typer av ansvar i Sverige. Eftersom det inte går att undgå det juridiska ansvaret för slarv, fusk eller dåliga produkter enligt våra gällande lagar.

Exempelvis är det inte förenligt med lagen att ett företag friskriver sig från ansvaret för sin bokföring. Detta gäller även om de anlitar en redovisningskonsult för arbetet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss