Konsument är en fysisk privatperson

En konsument är en fysisk privatperson som handlar från en näringsidkare. Som företagare är det viktigt att förstå innebörden av dessa centrala begrepp.

En konsument är enligt lagens mening en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. En näringsidkare betyder en företagare i vardagligt språk.

Konsumentköp av personer som driver enskild firma

En konsument är en fysisk privatperson. Fysiska privatpersoner kan driva enskild firma. Ibland kan det vara svårt att avgöra ifall ett köp som en person gör hör till den enskilda firman eller inte.

Om någon gör ett köp i sin firmas namn, är det inte ett konsumentköp. Då gäller andra regler för köpet. Detta kan i vissa fall innebära att något öppet köp inte gäller eller att lagen om distansavtal inte gäller osv.

En konsument är en fysisk privatperson

En konsument är alltid köparen i ett konsumentköp. Ett exempel på när en person intar rollen som en konsument, är när personen handlar mat i matvarubutiken för privata ändamål.

En konsument är alltså en fysisk person (privatperson). Detta innebär att juridiska personer såsom företag, föreningar eller dödsbon, aldrig är konsumenter enligt lagens mening.

Lagar som skyddar konsumenter

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är två centrala lagar som avser att skydda konsumenter. Lagarna blir aktuella när det är fråga om ett avtal som en konsument och en näringsidkare har ingått tillsammans.

Detta innebär att dessa lagar inte gäller vid köp mellan två konsumenter eller vid köp mellan två näringsidkare. Då gäller istället köplagen.

Skillnaderna mellan en konsuments rättigheter och en näringsidkares rättigheter

Lagarna skiljer sig från varandra på så sätt att konsumentköplagen ger ett större skydd för köparen, än vad köplagen gör.

Den första skillnaden är att näringsidkare har två (2) års reklamationsrätt enligt köplagen. Konsumenter har tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Den andra skillnaden är att näringsidkare inte har 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, för varor eller tjänster som blir köpta exempelvis via internet/webshop. Däremot har konsumenter i de allra flesta fall 14 dagars ångerrätt enligt lagen.

Denna ångerrätt föreligger dock inte vid avtal om exempelvis fritidsresor, idrottsevenemang eller en vara som har blivit tillverkad enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Den tredje skillnaden är att näringsidkare, till skillnad från konsumenter, inte har några skyddslagar såsom konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Detta innebär att avtal mellan två näringsidkare kan vara ”strängare”. Det är även svårare att jämka ett ingått avtal, dvs förändra, till mildare avtalsvillkor.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss