En gäldenär är en låntagare

En gäldenär är en låntagare, som har lånat pengar från någon annan person och som har en skuld.

Långivaren är kallad för borgenär och har rätt att få betalt från gäldenären. Skulden kan bestå i pengar, varor eller tjänster.

I vissa fall kan en gäldenär även ha en borgensman, som åtar sig ansvaret att betala tillbaka skulden till borgenären om gäldenären inte gör det.

Företag och privatpersoner kan vara gäldenärer och låntagare

Både företag och privatpersoner kan vara gäldenärer genom att vara låntagare. Det är upp till parterna att bestämma när skulden ska bli återbetald och bestämmelser om eventuell ränta eller förseningsavgifter. Dessa och fler villkor blir smidigast reglerade i ett skuldebrev.

Dessutom rekommenderar vi alltid skriftliga avtal, eftersom de är enklare att bevisa. Skriftliga avtal kan även förhindra framtida missförstånd och konflikter.

Gäldenär i egenskap av låntagare har både rättigheter och skyldigheter

En gäldenär som är låntagare ska återbetala skulden, enligt överenskommelse. Gäldenären har inte rätt att ensamt bestämma att någon annan ska stå för skulden. Det måste ske i samråd med Borgenären, som måste godkänna bytet av gäldenär.

En borgenär har däremot i vissa fall rätt att överlämna sina rättigheter till någon annan. Detta gäller om parterna har ingått ett så kallat löpande skuldebrev. Löpande skuldebrev kan bli överlåtna genom gåva eller genom försäljning.

Om parterna har ingått ett löpande skuldebrev, ska gäldenären normalt betala till innehavaren av skuldebrevet. Det innebär att den som kan visa upp skuldebrevet har rätt till betalningen.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss
Gratis juridikskolor för företag och privatpersoner

Vi driver olika gratis juridiskolor i våra sociala medier på LinkedIn och Instagram. Där delar vi med oss av massa nyttig juridik som är bra för alla att känna till. Vår juridikskola finns även sammanställd här på vår hemsida.

Varmt välkommen!