Skillnaden mellan enkelt bolag och enskild firma

Det är inte ovanligt att blanda ihop skillnaden mellan enkelt bolag och enskild firma. Ett enkelt bolag föreligger när minst två personer, fysiska eller juridiska, beslutar sig för att samarbeta. Samarbetet ska gå ut på att uppnå ett gemensamt ändamål, utan avsikten att bilda ett bolag. Samarbetet kan se olika ut och behöver inte vara avtalat skriftligen.

Vanliga exempel på enkla bolag

Ett exempel på enkelt bolag är när två eller flera personer köper en lott tillsammans och avser att dela på eventuell lottvinst. Ytterligare ett exempel är när ett antal personer köper aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb tillsammans.

Det är viktigt att tänka på att ett enkelt bolag inte är samma sak som en enskild firma eller en enskild juridisk person. Enkla bolag får nämligen inget organisationsnummer och redovisar ingen moms. Bolagsmännen kan dock bli registrerade hos Bolagsverket.

Det är viktigt att tänka på att avtal från och inom enkla bolag endast blir bindande för de bolagsmän och parter som står med i avtalet. Alla bolagsmän som har deltagit i avtalet har då lika rättigheter och skyldigheter gentemot motparten i avtalet. Det innebär även att vem som helst av dessa bolagsmän kan bli skyldiga att betala hela bolagets skuld enligt avtalet. 

Skillnaden mellan enkelt bolag och enskild firma

En enskild firma är en bolagsform, där individen och företaget ses som samma ”person”. Det innebär att firmans ekonomi och individens privatekonomi inte är åtskilda, sett utifrån Skatteverkets perspektiv.

Individen som driver den enskilda firman använder sitt personnummer som firmans organisationsnummer vid deklaration, köp, avtal m.m. Individen är ensamt ansvarig för hela verksamheten och bokföring måste ske enligt lagen. Det är inte möjligt att vara fler delägare än en person i en enskild firma.

I ett enkelt bolag kan däremot två eller flera personer/företag samarbeta i ett gemensamt projekt. Men det enkla bolaget är ingen juridisk person och kan därför inte ingå avtal. Det är inte möjligt att få ett organisationsnummer och det finns heller inga bokföringskrav. Istället är det bolagsmännen i det enkla bolaget, som kan ingå avtal och företräda det enkla bolaget. Det går inte heller att få F-skatt till ett enkelt bolag. Istället får bolagsmännen använda sina egna F-skattebevis. Det innebär att bolagsmännen även deklarerar sina inkomster från det enkla bolaget i sin egna inkomstdeklaration.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss