You are currently viewing Borgensman

Borgensman

Borgensman är inte detsamma som en borgenär, det är viktigt att inte förväxla begreppen. En borgensman är en person som tar på sig ansvaret att betala gäldenärens skuld till borgenären, om gäldenären inte gör det.

Borgensman, borgenär och gäldenär

Den som lånar ut pengar är kallad för borgenär, och den som lånar pengar är kallad för gäldenär.

I vissa fall har långivaren (borgenär) skäl till att kräva att låntagaren (gäldenär) ska ta in en så kallad borgensman, om denne misstänker att skulden inte kommer att bli återbetald. Detta är vanligt om exempelvis låntagaren är ung och har dålig ekonomi.

En borgensman är någon som tar på sig ansvaret att betala tillbaka skulden, om låntagaren av någon anledning inte kan betala tillbaka skulden själv. Genom att det finns en borgensman, kan långivaren känna sig tryggare och risken att inte få tillbaka skulden minskar, eftersom den kan krävas av borgensmannen.

Borgensman går i borgen för någon annan

Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig uppdraget som borgensman. Det innebär att borgensmannen ansvarar för att betala tillbaka någon annans skuld.

Olika typer av borgen

Det finns två typer av borgensförbindelser, enkel borgen och proprieborgen.

Enkel borgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen enbart är skyldig att återbetala skulden om låntagaren inte kan och inte heller har tillgångar som går att utmäta.

Proprieborgen

Proprieborgen är mer ingripande, den innebär att borgensmannen ansvarar över skulden som om den vore en egen skuld, oavsett låntagarens tillgångar och ekonomiska situation. Enligt denna typ av borgen kan långivaren kräva vem som helst av dem på skulden.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Om du har ett avtal som du vill att vi granskar, innan du skriver under avtalet, kan vi även ge dig ett fast pris för arbetet. Vi behöver först se avtalet, för att därefter göra en prisbedömning. Du kan skicka in det avtal du vill få granskat till oss via vårt kontaktformulär. Därefter återkommer vi med ett fast pris för arbetet och du väljer om vi ska bli anlitade.

Juridikskolor i våra sociala medier

Vi vill även tipsa om att vi driver olika gratis juridikskolor via våra sociala medier! På vår LinkedIn och Instagram delar vi intressanta inlägg om juridiska nyheter som är bra för alla att känna till. Vi beskriver även juridiska begrepp och svarar på klientfrågor. På vår Instagram Story har vi även regelbundet olika juridik-quiz med spännande frågor och svar.

Välkommen!