Privatperson begick inte intrång i ensamrätten

En privatperson begick inte intrång i ensamrätten anser Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). I målet hade en person begärt skadestånd av en annan person, eftersom denne hade använt material som var upphovsrättsligt skyddat. Materialet bestod av bilder och teckningar. 

Upphovsrättsinnehavaren menade även att den andra personen hade gjort materialet tillgängligt för allmänheten genom att skicka in materialet till allmän domstol i ett tidigare tvistemål mellan parterna. Domstolen menar dock att detta inte inneburit att materialet har gjorts tillgänglig för allmänheten och på det sätt som avses enligt lagen.

Privatpersonen begick inte intrång i ensamrätten 

En privatperson begick inte intrång i ensamrätten i detta mål. Detta eftersom ensamrätten inte förhindrar privatpersoner från att framställa och använda upphovsrättsligt material för privat bruk. Med andra ord är det tillåtet att framställa exemplar av något som är skyddat av upphovsrätt, så länge det sker för privata ändamål och därmed inte kommersiella ändamål.

Otillåten användning av immateriella rättigheter innebär ett intrång i ensamrätten.

Överklaga domar från PMÖD till Högsta domstolen 

För att överklaga domar från PMÖD till Högsta domstolen, måste PMÖD ge sitt godkännande. Detta till skillnad från exempelvis allmänna domstolar där det är Högsta domstolen som själva bestämmer det. I detta mål gav PMÖD inte sitt godkännande. 

Målnummer : PMFT 3655-19 (Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD)