Ett äktenskapsförord är bindande mellan makat digitala juristerna äktenskapsregistret

Allmänna avdrag

Allmänna avdrag syftar på allmänna skatteavdrag. I Sverige finns det möjlighet att göra olika allmänna avdrag. Alla fysiska personer som deklarerar kan ha rätt till sådana avdrag. Men detta gäller om förutsättningarna och kraven för det allmänna avdraget är uppfyllt.

Obegränsat skattskyldiga personer

Personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige, är obegränsat skattskyldiga. Obegränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga i Sverige, för alla sina inkomster både i Sverige och i utlandet.

Begränsat skattskyldiga personer är fysiska personer som inte är bosatta i Sverige. Eller personer som inte stadigvarande vistas i Sverige och inte heller har väsentlig anknytning till Sverige. De skattar istället endast för vissa inkomster, som har anknytning till Sverige (källstatsprincipen).

Rätt till allmänna avdrag och några exempel på allmänna avdrag

Den som deklarerar till Skatteverket kan få avdrag från sin inkomst av tjänst och näringsverksamhet, under vissa förutsättningar. Med ett allmänt avdrag minskar du exempelvis din beskattningsbara inkomst.

Exempel på vanliga avdrag är inbetalningar till pensionssparkonto. Det kan även vara sociala avgifter och rätten för näringsidkare att dra av för underskott på nystartade aktiebolag. Vi rekommenderar alla personer att undersöka om de har rätt till något allmänt avdrag. Eftersom det gör att personen kommer att spara pengar.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss