Är ett organisationsnummer en personuppgift?

Hej, jag undrar om ett organisationsnummer är en personuppgift? Företaget jag driver behandlar bland annat organisationsnummer från företag och jag undrar om det är en personuppgift enligt GDPR? 

Är ett organisationsnummer en personuppgift? 

Svar:

Hejsan, 
Tack för din fråga.

Ett organisationsnummer kan vara en personuppgift, beroende på vilken typ av bolagsform det gäller. Organisationsnumret på ett aktiebolag är inte en personuppgift och inte heller på en stiftelse eller handelsbolag. Däremot är organisationsnumret tillhörande en enskild firma en personuppgift. Anledningen är att organisationsnumret tillhörande en enskild firma är detsamma som personnumret tillhörande ägaren. Men organisationsnumret tillhörande ett aktiebolag eller handelsbolag är ett eget och unikt organisationsnummer, som tillhör en juridisk person.

Organisationsnummer tillhörande en juridisk person är inte en personuppgift

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan bli kopplade till en fysisk levande person. Uppgifter tillhörande juridiska personer, såsom besöksadress, telefonnummer och organisationsnummer, är inte personuppgifter enligt GDPR.

Vanliga personuppgifter som företag behandlar

Exempel på vanliga personuppgifter som företag behandlar är: namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress. Personuppgifterna kan exempelvis tillhöra företagets kunder, kontaktpersoner hos leverantörer eller samarbetspartners, anställda m.fl.

Företag som behandlar personuppgifter i digitala register eller lagringsplatser, är skyldiga att följa GDPR. Företaget ska bland annat upprätta en integritetspolicy (även kallad dataskyddspolicy, sekretesspolicy eller personuppgiftspolicy).

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten och som granskar ifall företag. organisationer och myndigheter följer GDPR vid sin behandling av personuppgifter.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Interna rutiner om hanteringen av personuppgifter.

Loggböcker till interna rutiner enligt GDPR.

Behöver mitt företag ha en dataskyddspolicy / integritetspolicy?