Ett varumärke är ett kännetecken för din verksamhet

Ett varumärke är ett kännetecken för din verksamhet. Det kan vara ett namn, en symbol, logotyp, ljudmärken eller ett tecken, som identifierar ett företags produkter eller tjänster. Ett varumärke är oerhört viktigt för ett företags profil och anseende. Varumärken skapar igenkänning hos kunderna och är en typ av immateriell tillgång.

Varumärkesskydd

Varumärken kan bli skyddade genom sk. varumärkesskydd. Det ger innehavaren en ensamrätt till varumärket, vilket innebär att ingen annan får använda varumärket för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Registreringen gäller i tio år och kan sedan bli förlängd med tio år i taget. Skyddet ansöks via Patent och registreringsverket. Varumärkesskydd kan även uppstå genom att varumärket är känt av allmänheten. För mönster och design, ska du istället ansöka om designskydd hos Patent och registreringsverket.

Varumärken som inte kan bli registrerade

Patent och registreringsverket ansvarar för registreringar av varumärken. Det finns vissa hinder som gör att ett varumärke inte kan bli registrerat. Det är bra att känna till dessa hinder inför en ansökan. En varumärkesansökan kostar ca 2000 kr och den blir inte återbetald om registreringsansökan blir nekad.

Vanliga hinder för en varumärkesregistrering

Det finns vanliga hinder som föreligger vid nekade varumärkesansökningar. Exempelvis att varumärket saknar särskiljningsförmåga, är förväxlingsbart med ett tidigare känt varumärke i Sverige eller ett annat företagsnamn.

Det kan även vara så att varumärket strider mot lag, författning allmän ordning eller kan väcka förargelse. Ansökningar blir också nekade om varumärket innehåller någon persons skyddade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller liknande.

Varumärket får inte heller innehålla en geografisk beteckning, statssymbol eller kränka någon annans upphovsrätt. Varumärken som innehåller en statssymbol, flagga eller annan officiell beteckning måste först få tillstånd till det.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss