GDPR i korthet

GDPR i korthet

GDPR i korthet – en sammanfattning av GDPR

GDPR i korthet är att det är en EU-förordning, som handlar om hanteringen av personuppgifter. De som behandlar information om identifierbara fysiska personer inom EU måste följa GDPR. Detta gäller särskilt företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga organ. Detta gäller vid behandlingen av personuppgifter. Syftet med GDPR är, i korthet, att stärka individers rättigheter om hur deras personuppgifter blir hanterade, lagrade, behandlade m.m.

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation och gäller inom hela EU. I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten. De kontrollerar att företag och myndigheter m.fl. följer GDPR.

Vanliga personuppgifter

Vanliga personuppgifter är fysiska personers namn, e-post, telefonnummer, adress och all övrig information som kan identifiera personen ifråga. Uppgifter som tillhör ett företag är inte personuppgifter, exempelvis organisationsnummer, adress, firma osv. Om det gäller uppgifter till en enskild firma, räknas dock organisationsnumret som personuppgift enligt GDPR, eftersom det är ett personnummer som kan identifiera en person.

GDPR avtal som alla företag måste ha enligt lag

För att följa GDPR, måste alla företag och myndigheter m.fl. ha vissa GDPR avtal. Exempelvis dataskyddspolicy (även kallat för sekretesspolicy eller integritetspolicy), interna rutiner för incidenter, gallring och behandling, personuppgiftsbiträdesavtal, förteckning m.m. Vi kan hjälpa dig skriva alla dessa avtal till fastpris.

Mer information finns på vår hemsida www.avtalgdpr.se

Vill du läsa mer om GDPR och GDPR avtal får du gärna besöka vår hemsida www.avtalgdpr.se. Där har vi samlat information om GDPR som är bra för företagare att känna till. Exempelvis skriver vi även om de ansvariga enligt GDPR, om olika GDPR avtal, Rättsliga grunder, Dataskyddsprinciper m.m. Dessutom finns olika GPDR QUIZ som du kan göra, för att testa dina juridiska kunskaper inom området.

GDPR paket till fast pris

Vi säljer ett GDPR paket som innehåller alla avtal och dokument som krävs. I priset ingår alltid juridisk rådgivning och samtal med en jurist, samt genomgång av alla avtal. Vi kan också skriva enskilda avtal. Exempelvis säljer vi även skräddarsydd dataskyddspolicy och personuppgiftsbiträdesavtal separat. Om ni redan har vissa dokument, kan vi granska och komplettera dem till fastpris.

Företag måste exempelvis beakta säkerhetskraven enligt GDPR, de olika dataskyddsprinciperna enligt GDPR och uppfylla alla skyldigheter i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Brott mot GDPR kan resultera i stora böter

Konsekvenserna av att bryta mot förordningen kan resultera i höga bötesbelopp. Bötesbeloppet beror på storleken på företaget samt hur allvarlig överträdelsen är. British Airways fick exempelvis en böter på cirka 2 miljarder kronor. Läs mer om konsekvenserna av att inte följa GDPR här.

Vi skriver och granskar avtal till fasta och rimliga priser

Vi skriver och granskar de avtal och dokument som du och ditt företag behöver för att följa GDPR. Exempelvis behöver företag en dataskyddspolicy, ett personuppgiftsbitrödesavtal, interna rutiner och en eller flera förteckningar. Samtal och genomgång med jurist ingår alltid i våra fasta priser och du får möjlighet att ställa frågor till en jurist angående ärendet.

Se vår prislista med våra vanligaste avtal här.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med att upprätta eller granska avtal, kontakta oss så hjälper vi dig. Du får även ringa till oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.

Har du avtal som du vill att vi granskar? Skicka det till granskning@digitalajuristerna.se. Vi kommer att kika igenom det och bedöma ärendet, därefter återkommer vi med en prisoffert på ett fast pris för arbetet. I priset ingår alltid samtal och genomgång med en jurist.

Varmt välkommen!