Skillnaden mellan subjektiva och objektiva personuppgifter 

Det är skillnad på subjektiva och objektiva personuppgifter. En personuppgift är en sådan uppgift som går att koppla till en fysiskt levande person. Däremot finns det skillnader på olika typer av personuppgifter. Exempelvis är vissa klassade som känsliga enligt GDPR, såsom uppgifter om hälsa, religion, politisk åskådning. Enligt huvudregeln är det inte tillåtet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. De måste bli behandlade med större säkerhet än exempelvis ett namn. Dessutom finns det integritetskänsliga uppgifter som till exempel kreditkortsuppgifter, som också måste bli behandlade med större säkerhet än”vanliga personuppgifter”. När det går att koppla en uppgift till en person indirekt, är det fortfarande en personuppgift. Till exempel om en person har ett kort med ett spårningsnummer och det står registrerat i ett register vem numret tillhör. 

Skillnaden mellan subjektiva och objektiva personuppgifter

Subjektiva personuppgifter 

Det är personuppgifter som beskriver egenskaper hos en individ. Exempelvis när en person får en diagnos från en läkare eller när en elev får sina skolbetyg. Med andra ord beskriver personuppgifterna något som är specifikt och unikt hos personen. 

Objektiva personuppgifter 

När en person tänker på vad en personuppgift är, är det vanligaste att man först tänker på det självklara, namn och personnummer m.m. Dessa är objektiva personuppgifter. Det är personuppgifter som identifierar en person, till skillnad från subjektiva personuppgifter som beskriver en person. 

Är personnummer eller uppgifter om ekonomi känsliga personuppgifter? 

Det är en vanlig fråga som många undrar och personnummer är ingen känslig personuppgift enligt GDPR. Däremot är det en integritetskänslig personuppgift och måste därför bli behandlad med högre säkerhet. Inga personuppgifter som handlar om ekonomi är känsliga personuppgifter heller. Exempelvis är kreditkortsnummer också integritetskänsliga personuppgifter