You are currently viewing Vite

Vite

Ett vite i avtal är ett förbestämt bötesbelopp som ska bli utbetalat vid exempelvis avtalsbrott. Parterna kan själva bestämma vitesbeloppet. Vi rekommenderar alltid att inkludera en vitesklausul i avtal, som gäller som en konsekvens vid avtalsbrott.

Vite i avtal

Fördelen med ett vite i avtal är att den skadelidande parten inte behöver bevisa den verkliga skadan på grund av avtalsbrottet, utan har rätt till det avtalade vitesbeloppet ändå. Detta är en skillnad mot skadestånd, där den verkliga skadan måste bli beräknad i kronor. För att få rätt till ett avtalat vite, är det tillräckligt att bevisa att ett avtalsbrott faktiskt har inträffat.

Ytterligare en fördel är att ett avtalat vite har en avskräckande effekt och parterna blir mer försiktiga mot att begå avtalsbrott, eftersom de inte vill göra sig skyldiga till avtalsbrott.

Den finns ingen gräns på hur högt eller lågt ett vitesbelopp får vara och i Sverige har ett vite inte blivit sänkt av domstol, men den risken finns.

Det är möjligt att avtala om både vite och skadestånd i ett avtal. Om man vill ha rätt till både vite och skadestånd, måste det stå med i avtalet.