Prisavdrag eftersom att boytan inte var korrekt

Konsument fick prisavdrag eftersom att boytan inte var korrekt. Ett gift par hade köpt ett hus från ett företag, men när de mätte huset ungefär ett år efter köpet, visade det sig att boytan inte var korrekt i enlighet med köpeavtalet. Det var med andra ord fel på boytan, eftersom de fördelat biarean och boarean fel. Därför krävde paret att få prisavdrag från köpeskillingen, vilket både Hovrätten och Högsta domstolen ansåg vara korrekt. 

Prisavdrag eftersom att boytan inte var korrekt 

Reklamation ske senast inom två (2) månader från och med att felet blivit upptäckt enligt konsumenttjänstlagen för att konsumenten alltid ska ha rätt att reklamera. I detta fall skedde reklamationen ungefär efter ett (1) år, men Högsta domstolen ansåg att reklamationen ändå hade skett i tid. Högsta Domstolen tog också ställning till hur stort prisavdraget på grund av felet skulle vara. Beloppet i domen från hovrätten blev 900 000 kr och Högsta domstolen gjorde samma bedömning. 

Prisavdrag ska bli bedömt utifrån hur stor påverkan det har för konsumenten. I detta fall gick det inte att göra bedömningen med hänsyn till mellanskillnaden av marknadsvärdet och tjänsten ifråga, eftersom det inte gick att göra en sådan bedömning. 

Högsta Domstolen: Mål: T 2838-20

Reklamation för konsumenter enligt konsumentköplagen 

Enligt konsumentköplagen, som gäller när en konsument köper lös egendom (exempelvis möbler, bilar, vitvaror och kläder) från en näringsidkare, har köparen tre (3) år på sig att reklamera. Det är inte samma sak som garanti och det går inte att avtala bort rättigheten till reklamation enligt lagen. Däremot måste det ske inom skälig tid från och med att upptäckten av felet har skett. Vid sådana fall måste säljaren reparera felet, byta ut, sänka priset, ersätta reparation eller återbetala köparen genom att häva köpet. Dessutom kan köparen begära skadestånd, om det har lett till en ekonomisk skada.