Regler för varumärken i eller utanför EU

Det finns särskilda regler för varumärken i eller utanför EU. Pariskonventionen innehåller bland annat regler kring skydd för industriella rättigheterna och varumärken, som Sverige har anslutit sig till. Det innebär dock inte att de anslutna länderna inte kan ha olika regler än det som står i konventionen, eftersom de har stor frihet att bestämma själva. När någon blir beviljad skydd för sitt varumärke, gäller skyddet enbart i det landet där det blivit beviljat. Däremot är det möjligt att göra en ansökan i EU för flera länder samt i länder utanför EU. 

Regler för varumärken i eller utanför EU

EU arbetar bland annat med att försöka få en enad reglering inom varumärkesrätt för länderna som är medlemmar. Även fast de kommit med direktiv som de flesta länderna följer, är de inte tvingande i många fall.

EUIPO är EUs myndighet för immaterialrättsskydd. Hos EUIPO kan du ansöka om varumärkesskydd som gäller i hela EU. Ett EU-varumärke gäller i hela unionen och det blir upprättat genom registrering. För att få ett sådant skydd, måste det också finnas särskiljningsförmåga, precis som enligt reglerna i Sverige. Det får inte heller föreligga några andra former av registreringshinder. 

Regler för varumärken i Sverige 

Varumärkeslagen reglerar bestämmelserna för varumärkesrätten. För att kunna skydda ett varumärke, måste det finnas särskiljningsförmåga. Därför får det inte vara för likt ett existerande varumärke och det ska inte finnas risk att blanda ihop dem. Detta är ett krav som PRV bedömer. PRV, är en förkortning av Patent- och registreringsverket. Där kan du bland annat ansöka om skydd för varumärke, patent, designskydd m.m.