Aktiebolag krävde skadestånd från en tidigare VD

Ett aktiebolag krävde skadestånd från en tidigare VD och fallet gick först till Tingsrätten och därefter till Hovrätten. Båda instanserna kom fram till att företaget inte hade rätt till skadestånd, men Högsta domstolen kom fram till att detta var en arbetstvist och att överklagan därför skulle ske till arbetsdomstolen. 

Aktiebolag krävde skadestånd från en tidigare VD

När det uppstår en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare gäller lagen om rättegången i arbetstvister. Det var korrekt av tingsrätten att ta upp målet, men det var fel att överklagan blev inlämnad till Hovrätten. Högsta domstolen valde därför att riva upp domen från Hovrätten och därefter lämnade Högsta domstolen över ärendet till Arbetsdomstolen istället. 

Det är möjligt att en tvist mellan en VD och aktiebolaget är en arbetsrättslig tvist. Men det behöver inte alltid vara så. Exempelvis om en VD gör en stor spekulativ affär som överskrider kompetensen hos individen och företaget därför tar skada. Vid sådana fall gäller istället reglerna som står i aktiebolagslagen. 

Brott mot lojalitetsplikten i avtalsförhållandet 

Enligt en annan dom från Högsta domstolen, förelåg det brott mot lojalitetsplikten i avtalsförhållandet efter ett köp av ett företag. Köparen skulle betala en viss summa om företaget uppnådde en viss omsättning, men enligt säljaren försökte köparna medvetet kringgå avtalet. Domstolen ansåg att köparna gjorde sig skyldiga till brott mot lojalitetsplikten i avtalsförhållandet. Mer information om domen.