Otillåtna ämnen i ungefär 25 % av elektroniska produkter 

Kemikalieinspektionen kom fram till att det finns otillåtna ämnen i ungefär 25 % av elektroniska produkter som är vanliga i hushåll, efter att de utfört en tillsyn. Med andra ord granskade de produkter och undersökte om de innehöll otillåtna ämnen som överskred det tillåtna gränsvärdet enligt svensk lagstiftning. Exempelvis ämnen såsom bly och kadmium. De flesta använder elektroniska produkter och användandet har ökat bland människor runt om i världen. Även fast det finns positiva fördelar med elektroniska produkter, kan det vara negativt för både hälsan och klimatet om de innehåller farliga ämnen. Därför finns det lagar för att reglera innehållet. Däremot har tillsynen visat att många företag inte följer regelverket. 

Otillåtna ämnen funnet i ungefär 25 % av de granskade elektroniska produkterna

Kemikalieinspektionen kontrollerade 79 elektriska produkter som är vanliga i hemmet och inspekterade även 64 företag under år 2019. Produkterna var till exempel batterier i musikelektronik. Även fast det Bland det vanligaste de hittade var bly i lödningar som fanns i produkten. Det var främst dolt och därför medförde det inte en risk för en konsumenter, men det är dåligt för klimatet. Bly kan medföra allvarliga skador eftersom det är mycket giftigt, och detta kan vara bra att känna till. Det är särskilt känsligt för barn. 

Fler synpunkter 

Kemikalieinspektionen hade fler synpunkter efter tillsynen. Det visade sig att flera produkter inte hade någon CE-märkning. Dessutom saknades ofta kontaktuppgifter till importören och tillverkaren. Enligt lagen måste elektroniska produkter innehålla det.

I en annan kontroll som Kemikalieinspektionen utförde, kom de fram till att många prydnadsoljelampor inte uppfyller säkerhetskraven. Detta är ett problem eftersom det kan uppstå allvarliga konsekvenser om ett barn får i sig lampolja.