Stor andel av prydnadsoljelampor uppfyller inte säkerhetskraven

En stor andel av prydnadsoljelampor uppfyller inte säkerhetskraven, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser. Det är viktigt att barn inte får åtkomst till farliga ämnen eftersom det kan orsaka allvarliga skador, i vissa fall livshotande. När det kommer till oljelampor är det vanligt att det uppstår olyckor för barn. Exempelvis att de dricker oljan. Kemikalieinspektionen gjorde en undersökning där de kontrollerade prydnadslampor för att se om de uppfyllde säkerhetskraven. 

Stor andel av prydnadsoljelampor uppfyller inte säkerhetskraven

Av de prydnadslamporna som Kemikalieinspektionen kontrollerade, var det ungefär hälften som inte uppfyllde säkerhetskraven. Dessutom saknade produkterna information om hur en konsument ska använda den på ett säkert sätt, vilket är ett krav. Företag bär ansvaret att både informera konsumenterna samt se till att produkten uppfyller säkerhetskraven.

Tips på hur det går att hantera prydnadsoljelampor säkrare 

  • Se till att oljelampan inte är ostadigt placerad. Det ökar risken för att den ska välta. 
  • Det är bra att se till att det finns skydd som täcker veken, eftersom barn i annat fall kan komma åt den med sin mun. 
  • Försök att undvika en design som barn kan bli mer lockade av och placera oljelampan utom räckhåll för barnen, så att de inte kan nå den. 
  • I vissa fall kan en lämpa ha läckage och därför är det bra att vända den upp och ner för att kontrollera om den är tätt försluten.

Fler tips från Kemikalieinspektionen och en sammanställning av undersökningen.

Om du har ett barn som får i sig lampolja, kontakta Giftinformationscentralen. Det går också att kontakta sjukvården.