Ny EU-praxis för varumärke gäller i Sverige

Ny EU-praxis för varumärke gäller i Sverige efter att Sverige anslutit sig till Convergence Programme 11. Detta började gälla i Sverige den första juli 2021. Däremot började det att gälla i EU redan den 14 april. EU arbetar bland annat med området immateriella rättigheter och det är ett viktigt område, eftersom många företag arbetar gränsöverskridande.

Ny EU-praxis för varumärke gäller i Sverige 

Myndigheterna i de olika medlemsländerna i EU som arbetar med immateriallrättsliga frågor samarbetar med varandra. Syftet är att praxis inom EU ska bli harmoniserat och i detta fall inom inom mönsterrätt samt varumärkesrätt. Denna nya praxis heter CP11 och länderna är överens om olika riktlinjer när det gäller bland annat nya varumärken och multimediamärken. 

Genom att ha praxis som gäller inom EU, är det enklare för företag att känna till reglerna, när de arbetar gränsöverskridande. Många företag verkar över sitt eget lands gränser, i och med att globaliseringen har växt oerhört mycket de senaste 50 åren. Denna praxis som nu gäller i Sverige, ska ge svar på vilka registreringshinder som finns, både relativa samt absoluta. Dessutom klargör det andra formella krav som behövs. Däremot kan det vara bra att veta att vägledningar från CP11 inte utgör någon rättskälla, utan enbart vägledning.