Fullmakt som en person får på grund av sin anställning

En ställningsfullmakt är en fullmakt som en person får på grund av sin anställning. Den innebär en rätt att företräda bolaget. En ställningsfullmakt behöver inte vara skriftlig. Den är istället underförstådd i och med den fullmäktiges anställning och ställning i bolaget.

En ställningsfullmakt är en fullmakt som en person får på grund av sin anställning

Exempelvis har ett butiksbiträde en ställningsfullmakt. Den innebär att butiksbiträdet har rätt att sälja butiksägarens egendom i ägarens namn och för dennes räkning.

I sådana fall kan försäljning till kund ske utan någon uttrycklig skriftlig fullmakt eller samtycke. En fullmakt av detta slag behöver inte bli upprättad skriftligen, därför blir behörighet bestämd av lag och sedvänja.

Anställd som felaktigt ingår ett avtal

Som huvudregel gäller att anställda har en ställningsfullmakt. Det innebär att en anställd kan ingå juridiskt bindande avtal för företagets räkning, genom att agera utåt som att den anställde får göra det.

Ett avtal som en anställd ingår, kan därför bli bindande mellan företaget och motparten. Detta gäller om motparten är i god tro, dvs inte misstänker att den anställde inte får ingå avtalet.

Om motparten istället är i ond tro, dvs. att denne insåg eller borde ha insett att den anställde inte fick ingå avtalet, är avtalet inte giltigt. Då är företaget är inte bundet av avtalet. Detta behöver dock bli bevisat och det kan vara svårt.

Företag vill inte heller att kunder ska bli missnöjda. Vi rekommenderar därför att försöka lösa eventuella tvister internt, utanför de allmänna domstolarna som vi har tillgång till.

Om en anställd felaktigt ingår ett juridiskt bindande avtal för företagets räkning och företaget blir drabbat av skada, kan bolaget rikta betalningskrav mot den anställde. Det är därför ytterst viktigt att kommunicera med sina anställda. Det är viktigt att vara tydlig med vilka avtal de får ingå och vilka de inte får ingå.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss