Underentreprenör blev betalningsskyldig för skada denne orsakat

Underentreprenör blev betalningsskyldig efter att en entreprenör anlitade denne och därefter orsakade underentreprenören skada. En entreprenör ingick ett avtal med en bostadsrättsförening och anlitade därefter en underentreprenör. Arbetet som blev utfört av underentreprenören resulterade i en vattenskada. Eftersom anledningen var att underentreprenören hade handlat vårdslöst, blev denne betalningsskyldig. Däremot hade entreprenören och bostadsrättsföreningen ingått ett avtal med varandra om arbetet, och därför var det entreprenören som i sin tur bar ansvaret gentemot föreningen. 

Underentreprenör blev betalningsskyldig

Högsta domstolen fattade ett beslut i ärendet och kom fram till att underentreprenören skulle betala för skadorna till entreprenören. Med andra ord att en entreprenör anlitade en underentreprenör som blev betalningsskyldig för den skada underentreprenören hade orsakat. Underentreprenören hade arbetat med ledningar i avloppssystemet och hade handlat vårdslöst, vilket var anledningen till varför det ledde till vattenskador. Entreprenören fick ett betalningskrav från ett försäkringsbolag, men överlät kravet till underentreprenören som denne anlitat. 

Underentreprenören menade att det inte förelåg någon betalningsskyldighet eftersom entreprenören inte hade betalat för skadan. Däremot ansåg Högsta domstolen att underentreprenören skulle betala för skadorna ändå. 

Målnummer från Högsta domstolen (HD): T 4012-20

Vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare

Vill du ha hjälp med att upprätta ett avtal eller få ett avtal granskat? Vi arbetar med att skriva och granska avtal till fasta priser. Till exempel aktieägaravtal, allmänna villkor och nödvändiga GDPR-avtal/dokument.