Klagomål gällande kameraövervakning i entré och trapphus

Integritetsskyddsmyndigheten fick in klagomål gällande kameraövervakning i entré och trapphus, där kameran var riktad mot ytterdörren hos en boende.

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten ska det finnas tungt vägande skäl för att få ha kameraövervakning som gör det möjligt att kartlägga boende och deras besökare.

Vanligtvis behöver ett bostadsbolag inte söka om tillstånd för att få sätta upp en kamera i trapphus. Dock är det viktigt att ha ett rättsligt stöd och en rättslig grund, som motiverar bevakningen. Exempelvis den rättsliga grunden ”intresseavvägning”. Det kan också vara att bevakningen är nödvändig för en specifik uppgift av allmänt intresse.

Integritetsskyddsmyndigheten har fått in ett flertal klagomål och frågor gällande kameraövervakning i flerfamiljshus. I detta fall konstantaste myndigheten att bostadsrättsföreningen hade gått för långt gällande kameraövervakning i trapphus och entré som var riktad mot den klagandes ytterdörr.

GDPR är ett viktigt område för företagare som behandlar personuppgifter och som företagare måste följa. Konsekvensen vid brott mot GDPR kan bli sanktionsavgifter upp till 20 miljoner euro om det är allvarligt och upp till 10 miljoner annars. Alternativt 4 % eller 2 % av årsomsättningen.

Integritetsskyddsmyndighetens beslut

Här kan du läsa hela beslutet i ärendet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Mer information

Vi har skapat en hemsida med mer djupgående information kring GDPR som heter www.AvtalGDPR.se. Där kan du läsa om fler granskningar, vägledningar, riktlinjer, tips och annat som kan vara bra att känna till.

Här kan du läsa en sammanfattning av viktiga delar inom GDPR.

Här kan du läsa en sammanställning av nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR.