Frivilligt med öppet köp och bytesrätt för fysiska butiker 

Det är frivilligt med öppet köp och bytesrätt för fysiska butiker. Det är därför inget krav enligt lagen att sådana verksamheter ska behöva erbjuda det. Bytesrätt och öppet köp är två vanliga begrepp som konsumenter ofta kommer i kontakt med. Exempelvis brukar företag använda begreppen i olika marknadsföringskampanjer eller liknande. Däremot är det inget lagkrav att företag behöver erbjuda öppet köp eller bytesrätt när en konsument handlar i en fysisk butik. ARN tog upp ett ärende där en konsument ångrade ett köp genomfört hos en fysisk betyg och därför ville byta ut varan.

Frivilligt med öppet köp och bytesrätt för fysiska butiker 

I ett ärende som ARN tog upp, konstaterade myndigheten att det inte är ett lagkrav för fysiska butiker att erbjuda öppet köp eller bytesrätt. En konsument som köpte en produkt på rea i en sådan butik, ångrade sig efteråt. Därför ville konsumenten byta ut varan, vilket denne även meddelade företaget. Däremot hade personalen sagt att det inte var tillåtet, eftersom det var en vara på rea och att butiken därmed inte har bytesrätt eller öppet köp.

Företag som säger att de har öppet köp, behöver också fullfölja det. Om det finns undantag, exempelvis att öppet köp inte gäller varor som är på rea, ska det framgå tydligt. Exempelvis kan det framgå före köpet och på kvittot. I detta ärende hade företaget informerat konsumenten om detta, och därför avslog ARN konsumentens krav om att denne skulle ha rätt till att byta ut varan. 

Ångerrätt när konsument köper varor på distans 

Enligt huvudregeln i distansavtalslagen, har en konsument 14 dagar ångerrätt när denne köper varor på distans, exempelvis genom e-handel. Denna lag gäller alltså inte när ett företag köper en vara från ett annat företag på distans, utan då gäller istället köplagen. Denna lag gäller inte heller när en konsument genomför ett köp hos en fysisk butik.

Distansavtalslagen är en lagstiftning som skyddar konsumenter och är tvingande till konsumenternas förmån. Därför är det inte tillåtet för företag att avtala om sämre villkor än det som står i lagen. Dessutom har lagen blivit utvecklad och numera finns det ett skriftlighetskrav. Skriftlighetskravet innebär att en säljare som kontaktar en konsument genom att ringa konsumenten, måste få en skriftlig bekräftelse på avtalet från konsumenten. Tidigare räckte det med ett muntligt avtal. Men efter en uppdateringen av lagen, är det inte längre giltigt med enbart muntliga avtal i dessa fall.