Nyttjanderätt innebär rätt att nyttja annan persons egendom.

Det juridiska begreppet nyttjanderätt innebär rätt att nyttja annan persons egendom. En hyresgäst får exempelvis nyttjanderätten till en lägenhet, som är ägd av en hyresvärd. Andra exempel på nyttjanderätt är arrende och tomträtt.

Nyttjanderätt innebär rätt att nyttja annan persons egendom

Det är viktigt att påpeka att själva äganderätten till något, exempelvis en fastighet, alltid tillhör ägaren. Detta gäller även om någon annan person får nyttjanderätten till fastigheten.

Det är möjligt att avtala om hur nyttjanderätten ska få bli använd. Nyttjanderätten är som högst bindande i 25 år, inom ett detaljplanerat område och 50 år i övrigt. Rätten att nyttja kan gälla delar av en fastighet eller hela fastigheten. Detta är också något som bör stå med i ett skriftligt avtal mellan parterna.

Vanligt med nyttjanderätt mellan sambor

Sambor kan avtala om nyttjanderätt i ett testamente, om ena sambon äger bostaden. Då får den andra sambon rätt att bo kvar i fastigheten, ifall den förstnämnde sambon som äger fastigheten skulle avlida först.

Det innebär att eventuella barn till den ägande sambon, får vänta med att ta del av sitt arv från fastigheten. Eftersom den kvarlevande sambon har fått nyttjanderätten att bo kvar i bostaden. Det kan även vara kallat att sambon får bo kvar i så kallat orubbat bo.

Nyttjanderätten finns kvar efter såld fastighet

Det är mycket viktigt att känna till att en nyttjanderätt till en fastighet står kvar, även om fastigheten blir såld. Därför måste säljaren alltid informera köparen, om fastigheten är belastad med någon nyttjanderätt. Det kan ske genom att det står med i köpekontraktet.

Det finns en huvudregel som innebär att nyttjanderätten ska försvinna, när fastigheten blir överlåten till en ny ägare. Men detta gäller inte, om köparen är medveten om nyttjanderätten. Då är utgångspunkten att nyttjanderätten ska fortsätta att gälla, även efter överlåtelsen av fastigheten.

Om en fastighet är knuten till en nyttjanderätt, kan det med fördel bli registrerat i fastighetsregistret via Lantmäteriet. I sådana fall gäller nyttjanderätten alltid, även mot en ny ägare av fastigheten.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss