Försäkringsbolag sa upp en försäkring i förtid

Ett försäkringsbolag sa upp en försäkring i förtid och blev därför skadeståndsskyldiga. En person drev ett företag och hade en försäkring. Personen som hade försäkringen gjorde en polisanmälan efter en stöld, som därefter blev nedlagd. Försäkringsbolaget sa upp försäkringen i förtid, eftersom personen själv blev misstänkt för bedrägeri, alternativt försök till bedrägeri. Men personen ifråga blev frikänd från misstankarna om detta. Högsta domstolen tog bland annat ställning till om det var tillåtet av försäkringsbolaget att säga upp försäkringen i förtid på grund av misstankar om brott som blev riktade mot försäkringstagaren. 

Försäkringsbolag sa upp en försäkring i förtid 

Försäkringsbolaget sa upp försäkringen i förtid och Högsta domstolen kom fram till att de inte hade rätt att göra det. Med andra ord ansåg Högsta domstolen att försäkringsbolaget varit oaktsamma och att de därför ska betala skadestånd. 

Bevisbördan om en uppsägning i förtid är felaktig eller inte, ligger på försäkringsbolaget. Däremot har försäkringstagaren bevisbördan om denne anser att det har skett på grund av oaktsamhet. 

Målnummer från Högsta domstolen: T 481-19.