Barn upplever rasism i sin vardag enligt Barnombudsmannen

Barn upplever rasism i sin vardag enligt Barnombudsmannen. Undersökningen blev utförd efter att regeringen gett myndigheten i uppdrag att undersöka bland annat hot och rasism som barn kommer i kontakt med i olika typer av miljöer, exempelvis sociala medier. En del av arbetet har varit att lyssna på de unga. Enligt ett av de intervjuade barnen har rasism en påverkan. Dessutom harBarnombudsmannen angivit förslag på hur det går att motverka att barn blir utsatta för rasism. 

Barn i alla åldrar upplever rasism i sin vardag enligt Barnombudsmannen

Barn kommer i kontakt med rasism från en ung ålder, vilket både forskning och studier visar. Det kan vara både andra barn eller vuxna som utsätter någon annan för rasism. Rasismen kan komma till uttryck på olika sätt, exempelvis genom utfrysning, verbala påhopp, hot, trakasserier, osynliggörande, anklagelser m.m. Enligt Barnkonventionen, som är en svensk lag sedan 2020, ska det inte ske någon diskriminering av barn. Med andra ord att det är förbjudet med rasism. 

För att motverka rasism är det viktigt att förmedla kunskap, men även att utföra förebyggande åtgärder enligt Barnombudsmannen. Tyvärr är det flera barn i rapporten som inte tycker att alla barn har samma rättigheter och det medför negativa konsekvenser. Exempelvis kan det vara ett hinder för utvecklingen och ha en påverkan på den psykiska hälsan. 

I Sverige och många andra länder har barn starkare skydd än vuxna. En av anledningarna är att barn ofta har svårare att bedöma risker med sina handlingar. Enligt intervjuerna från undersökningen, anser flera barn att vuxnas roll är viktig när det gäller att stärka självkänslan hos barnen och skydda dem. De tycker också det är viktigt att ha dialoger och samtal med barn som blir utsatta för rasism. Dessutom anser flera barn att vuxna bör ingripa om de upptäcker rasism.