Avhjälpa fel som konsumenten behöver bevisa

Företag ska avhjälpa fel som konsumenten behöver bevisa, om felet har uppkommit före leverans. Med andra ord innebär detta att om en konsument köper en produkt och det visar sig förekomma fel i produkten när den kommit fram, och felet har funnits före köptillfället, ska företaget avhjälpa felet. Däremot är det konsumenten som har bevisbördan i detta ärende som ARN tagit upp. När en konsument köper en vara från ett företag (näringsidkare) i en butik gäller konsumentköplagen.

Avhjälpa fel som konsumenten behöver bevisa 

Ett företag sålde bilar och en konsument ansåg att det var ett fel i en bil som denne hade köpt. Konsumenten reklamerade felet till företaget drygt två (2) månader efter köpet. Enligt konsumenten verkade det vara fel på motorn och därför ville denne att företaget skulle reparera (avhjälpa) det. Däremot ansåg inte företaget att det var något fel. Utan att det istället var fråga om normalt slitage som hade uppstått efter köptillfället.

I och med att företaget bestred kravet, tog ARN, även kallat för Allmänna reklamationsnämnden upp ärendet. ARN konstaterade bland annat att en köpare har rätt att få ett fel avhjälpt av säljaren, men att bevisbördan ligger på konsumenten. Med andra ord måste konsumenten visa att felet redan förelåg innan bilen blev levererad till konsumenten, vilket denne inte lyckades göra i detta ärende.