En allmän handling är förvarad hos en myndighet

En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där.

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument. Det kan också vara annat som går att läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Allmän handling som är sekretessbelagd

Allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda eller inte, vilket påverkar vilka som har rätt att ta del av handlingarna. En allmän handling kan alltså vara offentlig eller hemlig och det är myndigheterna som utför sekretessprövningarna.

En myndighet är exempelvis skatteverket och bolagsverket.

Alla har rätt att begära ut allmänna handlingar

Både konsumenter och näringsidkare har rätt att begära ut en allmän handling från myndigheter. Detta gäller tack vare den sk. offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen.

Principen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Om en offentlig handling blir begärd från någon, ska myndigheten ifråga göra en sekretessprövning.

En allmän handling ska bli utlämnad om sekretess inte föreligger. Exempelvis är det möjligt att begära ut handlingar som visar vad en statligt anställd person har i lön. Det är också möjligt att begära ut allmänna handlingar om företag, exempelvis årsredovisningar eller resultatrapporter.

Det är förbjudet för myndigheter att fråga vem du är, varför du begär de allmänna handlingarna och vad du ska göra med handlingarna.

Vidare är myndigheter enligt lag skyldiga till att hjälpa till utan onödigt dröjsmål. Syftet med offentlighetsprincipen är att värna om och främja demokratin. Dessutom är det en möjlighet för samhället insyn i myndighetsutövningen och myndighetens arbete. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss