Doktrin utgör en egen rättskälla

Doktrin är en rättskälla och ett viktigt juridiskt begrepp. Doktrin utgör en egen rättskälla, men har inte lika stark ställning som exempelvis förarbeten eller rättspraxis.

Begreppet har sitt ursprung från de latinska orden doctrina och doceo, som betyder undervisning, lärdom och ”jag undervisar/jag lär ut”.

Doktrin är en rättskälla

I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbetenrättspraxisdoktrin och sedvänja.

Det finns ingen internationellt accepterad definition av begreppet och därför kan mycket utgöra just doktrin.

Inom juridiken är doktrin ofta kallad för ”den juridiska litteraturen”, som vanligtvis innehåller lagkommentarer, avhandlingar och juridiska artiklar. Författarna brukar ofta föra analyser kring lagarna och de får på så vis en bättre och djupare uppfattning om gällande rätt.

Författarna av doktrin

Doktrin är ”den juridiska litteraturen” och kan bestå av bland annat avhandlingar, utredningar, artiklar, kommentarer osv. Inom juridiken är det så kallade ”rättsvetare” som skriver doktrin.

Jurister, advokater, professorer och doktorer inom rättsvetenskap är kallade för rättsvetare och om de har specialiserat sig inom ett visst område, kan de skriva doktrin om det området.

Olika författare till doktrin kan ha olika uppfattning om hur en fråga bör bli avgjord, och domstolen är fri att välja om de vill stödja sitt resonemang på vad en författare skrivit i doktrin, eller om de vill ignorera eller avvika från doktrinen.

Doktrin kan verka vägledande i många frågor och innehåller ofta rekommendation om hur en viss fråga bör avgöras enligt författaren.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

AvtalGDPR.se

På vår hemsida www.AvtalGDPR.se skriver vi om GDPR och olika avtal samt dokument som företag måste ha enligt GDPR samt för att styrka att företaget följer GDPR. Vi har skapat denna hemsida för att samla GDPR relevant information där, för att göra det enklare för besökare att navigera på sidan. Till exempel när företag behöver göra en konsekvensbedömning och att personuppgiftsbiträdesavtal ska vara skriftliga.

GRATIS JURIDIKSKOLOR ONLINE FÖR ALLA

Vi driver även tre olika gratis juridikskolor via våra sociala medier på LinkedIn och Instagram. Där kan du lära dig mer om juridik på ett roligt och enkelt sätt.

Vi startade dessa juridikskolor för att vi tycker att det är viktigt att alla i samhället ska känna till sina rättigheter och skyldigheter. Därför skriver vi på ett lättförstått sätt med ett simpelt språk. Vi gör även olika Quiz, informerar om nyheter och svarar på klientfrågor.