You are currently viewing Avtalstid

Avtalstid

Företag ingår många olika avtal, exempelvis med kunder, leverantörer, samarbetspartners, och avtalstid bör framgå i avtalet.

Avtalstid bör framgå avtalet

Avtalstiden påverkar möjligheten att kunna säga upp ett avtalet. Om ett samarbetsavtal gäller under en bestämd tid, exempelvis 1 januari-1 juli, är det i normala fall inte möjligt att säga upp avtalet innan avtalstidens slut.

Men om ett avtal däremot gäller ”tills vidare”, har båda avtalsparterna normalt rätt att säga upp avtalet när som helst, ofta med en månad uppsägningstid.

Det går att avtala om andra uppsägningstider, men då måste det stå med i avtalet. Dessutom är det möjligt att avtala om automatisk förlängning av avtal, exempelvis med en månad i taget, om avtalet inte blir uppsagt av parterna.

Om det uppstår en tvist mellan parterna, kan tvisten bli löst på olika sätt. Exempelvis internt mellan parterna, genom allmän domstol, skiljedom m.m.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss