När det kan vara bra att ingå ett sekretessavtal

Det kan vara bra att ingå ett sekretessavtal som företagare inför olika typer av situationer och för olika syften. Företag kan ingå sekretessavtal med exempelvis anställda, tillverkare, konsulter och delägare. Företag har ofta information och annat som företaget vill hålla hemligt. I sådana fall kan det vara bra att upprätta ett skriftligt sekretessavtal.

När det kan vara bra att ingå ett sekretessavtal

Anställda får ofta tillgång till intern information om verksamheten som företaget vill ska bli behandlad med sekretess. Då kan det vara nödvändigt att ingå ett sekretessavtal med de anställda som innebär att de inte får röja sekretessbelagd information.

För företag som tillverkar en produkt genom en tillverkare, kan det vara bra att ingå ett sekretessavtal. Exempelvis för att hemlighålla teknik, recept eller liknande. Ett företag som tillverkar matprodukter och har ett unikt och hemligt recept, kan ha stort intresse i att receptet inte ska bli röjt till konkurrenter eller allmänheten.

Det är vanligt att företag anlitar konsulter. Konsulterna kan behöva få tillgång till intern information som är sekretessbelagd för att kunna utföra sitt arbete. Konsulter får ofta insyn i företagets verksamhet och därmed kan det vara bra med ett sekretessavtal.

Här kan du läsa mer om formkrav för sekretessavtal.

Beställ sekretessavtal

Vi skriver sekretessavtal anpassat efter din situation och ditt behov till fast pris. Priset inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist. All kommunaktion sker via dator och telefon på distans.

Klicka är för att komma till vår prislista.