Förhandsavtalet uppfyllde formkraven enligt lagen

Högsta domstolen kom fram till att förhandsavtalet uppfyllde formkraven enligt lagen i ett ärende där två personer ingått avtalet med syftet att köpa en bostadsrätt. Däremot ansåg de två personerna som ingått avtalet, att avtalet inte var giltigt och ville därför ha tillbaka förskottet som de hade betalat. Beloppet de ville ha tillbaka var 80 000 kr som de hade betalat i samband med att de ingick förhandsavtalet. 

Förhandsavtalet uppfyllde formkraven enligt lagen 

Formkraven för att ett förhandsavtal ska vara giltigt är att: 

  • Det ska vara skriftligt. 
  • Namnen av parterna ska framgå.
  • Lägenheten som avtalet avser ska specificeras. 
  • Det ska framgå när upplåtelsen ska ske.
  • Det ska framgå vilka avgifter som bostadsrätten har.
  • Beloppet som förhandstecknarna ska betala i förskott ska framgå.

Om ett förhandsavtal ingås och någon av dessa krav inte är uppfyllda, är avtalet ogiltigt i sin helhet. Vid sådana fall har förhandstecknarna rätt att få tillbaka sina pengar, som de begärde i detta mål. Däremot ansåg Högsta domstolen att förhandsavtalet uppfyllde formkraven enligt lagen i detta mål. Detta även fast tiden hade blivit angiven i ett intervall istället för en enskild specifik tidpunkt. Detta var något som förhandstecknarna ansåg skulle leda till att avtalet var ogiltigt, med det tyckte inte Högsta domstolen.

Målnummer från Högsta domstolen: T 5018-20