Otillåten användning av immateriella rättigheter är ett intrång i ensamrätten 

Otillåten användning av immateriella rättigheter är ett intrång i ensamrätten och kan medföra konsekvenser. Upphovsrätt, designskydd/mönsterskydd, patent och varumärkesskydd är immateriella tillgångar och innebär att innehavaren av rättigheten har en ensamrätt. Utöver att fysiska och juridiska personer behöver se till att inte använda immateriella rättigheter utan tillåtelse, behöver innehavare av rättigheten dessutom se till att andra inte gör intrång i ensamrätten. 

Otillåten användning av immateriella rättigheter är ett intrång i ensamrätten 

Upphovsrättär en rättighet enligt svensk grundlag och uppkommer vid tillfället som ett verk blir skapat, om det uppfyller kraven för upphovsrätt. Detta skiljer sig från patent, som måste bli registrerade. Detsamma gäller varumärkesskydd och designskydd, men det är möjligt att få ett varumärkesskydd genom så kallad inarbetning.

Kunskap för att förhindra otillåten användning 

För att kunna stoppa otillåten användning av immateriella rättigheter, är det bra att ha kunskap inom området. Det är vanligt att intrång i ensamrätten sker på grund av bristen på kunskap. Därför är det bra att börja med att kontakta personen ifråga för att meddela att användningen innebär intrång i ensamrätten. Dessutom är det inte ovanligt att komma överens om att tillåta fortsätt användning av den immateriella rättigheten i utbyte mot kompensation. 

Går det att ansöka om patent i flera länder samtidigt? 

En patentansökning i Sverige gäller enbart i Sverige, men det är möjligt att ansöka om patent i flera länder samtidigt. Exempelvis genom en ansökan till europeiska patentverket för Patent i EU.