Samtycke vid behandling av personuppgifter är en rättslig grund

Det är vanligt att använda samtycke vid behandling av personuppgiftersom rättslig grund. Däremot har det blivit mindre vanligt eftersom det finns andra grunder som är lämpligare i många situationer. Det finns totalt sex (6) rättsliga grunder och företag måste använda en av dem vid varje enskild behandling av personuppgifter. Om behandling sker utan rättslig grund, är behandlingen olaglig. En annan vanlig rättslig grund som många företag använder är avtal. Samtycke är vanligt att inhämta i samband med att en person handlar något från företaget. 

Samtycke vid behandling av personuppgifter enligt GDPR

IMY rekommenderar inte samtycke till att vara det första valet av en rättslig grund. Exempelvis bör samtycke inte bli använt som rättslig grund, i ett förhållande mellan två parter som inte är jämlikt. Bland annat bör det inte bli använt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Anledning till detta är att det inte är säkert att samtycket blivit frivilligt lämnat.

Om ett barn är över 13 år, får denne samtycka till vissa typer av tjänster, såsom sociala medier. Däremot finns det vissa situationer där vårdnadshavaren behöver lämna sitt samtycke också. Det är viktigt att samtycket är frivilligt för att gälla. Dessutom ska det vara specifikt och innehålla tillräckligt med information om behandlingen. Det är inte tillåtet med samtycken som är underförstådda, utan det måste vara tydligt och aktivt lämnat. 

Lojalitetsprogram 

Många företag använder olika typer av lojalitetsprogram. Det är ett effektivt sätt för att inhämta personuppgifter och kunna få statistik och data. Därmed är det enklare att anpassa marknadsföringen och skicka exempelvis kuponger på varor som företaget vet att kunden brukar köpa. Detta är framförallt vanligt förekommande inom detaljhandel och matbranschen. Många har medlemskap anknutna till klädbutiker eller matbutiker och får genom sitt medlemskap olika typer av rabatter eller andra förmåner. En hemsida där du kan läsa mer om företagande, både teori och praktik, är www.foretagsforumet.se. Där står det bland annat information om relationsmarknadsföring och olika typer lojalitetsprogram.