You are currently viewing Avkastning

Avkastning

Avkastning beskriver hur mycket en tillgång har ökat i värde från en tidigare tidpunkt. Det är ett ekonomiskt begrepp som kortfattat innebär det någon tjänar på en investering. Negativ avkastning, innebär att det uppstår förlust av pengar vid en investering.

Vad innebär avkastning av aktier?

Det är också vanligt att tala om avkastning vid tal om aktier. Avkastningen på aktier varierar beroende på hur det går för bolaget och hur mycket pengar bolaget tjänar. Ju högre avkastning en investering ger, desto bättre. Avkastning beskriver alltså hur mycket en tillgång har ökat.

Avkastning beskriver hur mycket en tillgång har ökat

Det är möjligt att få avkastning på aktier genom kurstillväxt. Kurstillväxten i publika aktiebolag kan följas genom exempelvis Avanza eller annan bank. Det betyder att aktiens värde stiger. Exempelvis kanske du köper en aktie för 100 kr. Därefter äger du aktien under ett år. Sedan säljer du aktien och får 150 kr. Detta innebär att du i detta fall har tjänat är 50 kr, som motsvarar 50% i avkastning. Avkastning blir normalt uträknad i procentenheter, medan utdelning blir beräknat i kronor. Detta är den främsta skillnaden mellan avkastning och utdelning.  

Skillnaden mellan avkastning och utdelning

Det är även möjligt att få avkastning av aktier i form av utdelningar. Som aktieägare till ett aktiebolag, har du normalt rätt till utdelning av aktiebolagets årliga vinst. vinsten ska delas ut i proportion till aktieinnehav. Om du exempelvis äger 10% av bolagets aktier, kan du ha rätt till 10% av den utdelningsbara vinsten.

Skillnaden mellan utdelning och avkastning är att avkastning blir beräknat i procent och utdelning i kronor. Men många anser att måtten betyder detsamma. Avkastning är ett lönsamhetsmått, som vanligen blir använt vid tal om hur stor vinst en kapitalinsats har genererat. Exempelvis kan en aktiekurs ligga på 100 kr och utdelningen på 5 kr, varav avkastningen utgör 5 procent. 

Vinstutdelning

Det är aktiebolagets styrelse som lämnar ett förslag till vinstutdelning. Bolagsstämman har därefter rätt att ta beslut om förslaget ska bli godkänt eller inte. Det är ävenmöjligt att aktiebolag tar beslut om vinstutdelning vid en extra bolagsstämma. Då ska beslutet registreras till Bolagsverket. Om beslutet tas vid årsstämman, behöver det inte anmälas till Bolagsverket. Eftersom vinstutdelningen framgår av aktiebolagets bokslut.

Avkastning vid utdelning av vinst

Det är även vanligt att tala om utdelning av aktiebolagets årliga vinst, till aktieägarna. Normalt sker utdelning i proportion till aktieinnehav. Aktieägare har i de flesta fall rätt att ta del av vinsten genom utdelningar, på grund av aktieägarnas investeringar i aktiebolaget. Detta är möjligt att reglera i ett aktieägaravtal och det kan därför skilja sig åt mellan olika bolag. Det går att finna bokslut i form av balansräkningar och resultatrapporter från Aktiebolag via Bolagsverket, eftersom räkenskaper är offentliga handlingar.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss