Konsulter blir inhyrda digitala juristerna anlita konsult

Fullmakt

En fullmakt innebär rätt att företräda någon annan, i ett eller flera ärenden. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig och den kan vara begränsad eller obegränsad i tiden.

En fullmakt kan även vara mycket specifik och detaljerad eller öppet formulerad. Det är därför viktigt att en fullmakt blir formulerad på rätt sätt enligt önskemålen från den som ger (fullmaktsgivaren) någon annan (fullmaktshavaren) rätt att företräda denne. 

I en fullmakt ska behörighet och befogenhet framgå.

En anställd person kan även ha en ställningsfullmakt, i och med anställningen.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss