Anställd

Anställd

En person som utför arbete för någon annans räkning är kallad för arbetstagare. En anställd arbetstagare är en person som har ett anställningsavtal med arbetsgivaren.

Genom en anställning, kan arbetstagarens arbete bli organiserat. En anställd får betalt i form av lön, istället för arvode.

Om något anställningsavtal inte finns, betyder det dock inte per automatik att arbetstagaren inte har en anställning. Det är arbetsförhållandena som avgör om det är en anställning eller inte. Men om en anställd begär ett skriftligt anställningsavtal, ska arbetsgivaren ge det inom en månad. En arbetsgivare ska dessutom vara registrerad hos Skatteverket.

Anställd arbetstagare

En anställning innebär kort sagt att en part köper den andra personens tid mot att arbete blir utfört. Utformningen av ett anställningsavtal finns reglerat i lag och även genom kollektivavtal. Det är värt att notera är att egenföretagare inte är räknad som anställd i sin egen firma.

En arbetstagare kan bli avskedad eller uppsagd och därmed förlorar denne sitt jobb hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste beakta bestämmelserna i lagen om anställningsskydd, även kallad LAS.

Vi skriver och granskar anställningsavtal till fasta priser

Behöver du hjälp med att skriva ett anställningsavtal eller få ditt anställningsavtal granskat? Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har alltid fasta priser på alla våra tjänster. Ring oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.