Ett designskydd innebär ett skydd för en produkts utseende

Ett designskydd innebär ett skydd för en produkts utseende. Det hindrar andra från att använda samma design samt att tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddade designen. Designskydd är även kallat för formskydd och den rättsliga termen är mönsterskydd.

Ett designskydd innebär ett skydd för en produkts utseende

Skyddet skyddar en produkts utseende och form, men inte produktens funktion eller bakomliggande idé. Skyddet ansöks via Patent och registreringsverket (PRV) och gäller i 5 år med möjlighet till förlängning till max 25 år.

Ett designskydd skyddar utseende och form, men inte en produkts funktion eller den bakomliggande idén. Därför är det viktigt att komplettera även med andra typer av skydd vid behov.

Krav för att få deisgnskydd

För att få skydd, måste designen vara ny och ha en särprägel. Den får inte ha en allt för ”vanlig” form. Ett designskydd är en immateriell tillgång som kan licensieras ut. Det utgör en immateriell tillgång och kan vara till stor fördel till företaget. Det kan exempelvis göra det lättare att hitta investerare och affärspartners, eftersom företaget äger ensamrätten till designen som kan ha stor betydelse för företagets intäkter eller liknande. Dessutom går det som ovan nämnt att licensiera ut den immateriella rättigheten och tjäna pengar på det.

Patent och registreringsverket

Hos PRV kan företag även ansöka om varumärkesskydd och patent.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss