Principalansvar innebär ett skadeståndsansvar för någon annan

Principalansvar innebär att någon har ett skadeståndsansvar för någon annan. Exempel på personer som har ett principalansvar enligt lagen är arbetsgivare och vårdnadshavare.

Principalansvar innebär ett skadeståndsansvar för någon annan

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavarens principalansvar innebär att ett skadeståndsansvar för underåriga barn. Det innebär att vårdnadshavare ansvarar för de underårigas handlingar enligt skadeståndslagen. Vårdnadshavare ska också betala eventuella skadeståndsanspråk som blir riktade mot barnen.

Arbetsgivaren är ansvarig

En arbetsgivares principalansvar innebär ett ansvar för skador som är orsakade av de anställda genom oaktsamhet, i tjänsten. Enligt vissa skadeståndsregler ses en arbetsgivare och dennes anställda som en enhet, gentemot den skadelidande parten. Därför kan arbetsgivaren vara ansvarig för skador som den anställde orsakar, om inget annat särskilt har blivit avtalat.

Enligt lagen ska arbetsgivaren ersätta person eller sakskada som arbetstagaren orsakar genom: fel eller försummelse i tjänsten, ren ekonomisk skada som vållats genom brott och skada på grund av kränkning mot någon persons frihet, frid eller ära. Enbart i undantagsfall kan arbetstagaren bli tvungen att ersätta skador som denne har orsakat i tjänsten.

Principalansvaret gäller dock inte när en företagare anlitar en annan självständig företagare att utföra arbete.

Principalansvar är mycket betungande för arbetsgivare, eftersom det innebär ett ansvar för de anställdas oaktsamhet som de inte kan kontrollera. Det är därför viktigt att känna till att principalansvaret inte är tvingande enligt lagen, vilket innebär att det är möjligt att avtala bort principalansvaret i exempelvis anställningsavtal. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss