En fullmakt ska innehålla information som är nödvändig

En fullmakt ska innehålla information om parterna som ingår i fullmakten. Både privatpersoner och företag kan använda fullmakter, för att låta någon annan utföra något för deras räkning. Därför beror innehållet i en fullmakt på syftet med fullmakten.

Fullmakter ger tillstånd för någon annan att agera och handla i en annan persons räkning. Exempelvis kan de ge rätt att köpa en bil, ta ett lån eller sälja en fastighet m.m.

Hä kan du läsa mer om vad en fullmäktig får göra genom en fullmakt.

En fullmakt ska innehålla information som är nödvändig

Fullmaktsgivaren bestämmer själv vilka gränser och rättigheter som fullmakten ger tillstånd till. Fullmakten kan också innehålla ett meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man. Meddelandet kan vara en förklaring om hur den fullmäktige ska ha rätt att vidta den handling som det handlar om. Det kan också stå vad den fullmäktige inte får göra.

Vi rekommenderar alltid att skriva tydliga instruktioner i fullmakten, för att alla involverade parter ska veta vad fullmaktsgivaren vill. Det är viktigt för att undvika konflikter efter ett köp med en fullmakt. Fullmakten kan även bli begränsad på olika sätt, exempelvis tidsmässigt eller efter antal gånger som den blivit använd.

Praktiskt exempel av en fullmakt med ofullständigt innehåll

Nedan följer ett praktiskt exempel på en fullmakt som är ofullständig och som kan leda till framtida tvist.

Sara har fått en skriftlig fullmakt från sin mamma, om att köpa en ny bil till mamman. Mamman har muntligen gett Sara tydliga instruktioner om att Sara ska köpa en blå Ford, i modellen Focus 4.0. Sara godkänner uppdraget och ber sin mamma att skriva en fullmakt, så att hon kan köpa en sådan bil i sin mors namn. Mamman skriver följande fullmakt: ”Jag, Anna-Lena (550107-xxxx) ger härmed min dotter Sara (970362-xxx) en fullmakt. Sara ska köpa en bil till mig. Fullmakten gäller fram till sista april 2019.”

Enligt fullmakten ovan har Sara rätt att köpa en bil. Dock framgår det inte vilken typ av bil, eller några ytterligare instruktioner, exempelvis vilken färg eller model. Om Sara skulle köpa en röd sedan i årsmodell 2008, skulle hennes mamma vara bunden av köpet. Sara hade i sådana fall inte agerat i strid med fullmakten, eftersom det framgår att hon har rätt att köpa en bil.

Om Sara däremot hade köpt en moped eller motorcykel, hade det varit i strid med fullmakten, eftersom det inte är en bil. Det faktum att Sara hade fått muntliga instruktioner är svårt att bevisa, därför utgår man från det skriftliga.

Om det skulle uppstå tvister kan de bli lösta antingen genom allmän domstol eller Skiljedom.