You are currently viewing Lön och Arvode

Lön och Arvode

Lön och arvode är nästan samma sak. När en arbetstagare eller en inhyrd konsult utför ett arbete, ska de få betalt från arbetsgivaren.

I vardagligt tal är arvode egentligen en synonym till lön. Begreppen blir normalt behandlade på samma sätt. Det finns dock vissa skillnader som vi kommer att beskriva här.

Lön och arvode är ersättning för utfört arbete

Oavsett om en person är anställd eller inhyrd som konsult, har personen rätt att få betalt för arbetet. Nedan beskriver vi vad begreppen innebär.

Lön

Den ekonomiska ersättning som anställda får för utfört arbete är kallat för lön. En skillnad mellan arvode och lön är att arvode ska täcka skatt, socialavgifter, semester- och andra sociala förmåner. Det leder till att arvodet blir betydligt högre, än om det skulle ha blivit utbetalat i lön för en anställd att utföra samma arbete.

I lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att den anställde har rätt till lön. Men det finns inte någon minimilön eller lägsta gränsbelopp för lön reglerat i lagen.

Arvode

Ekonomisk ersättning för tillfälligt, tidsmässigt begränsat arbete, exempelvis konsultuppdrag eller styrelsearbete, är kallat för arvode.

Arvode är kopplat till en begränsad insats och inte något som blir utbetalt för ”tillsvidare-arbeten”. För att en konsult ska få betalt, ska konsulten fakturera sitt arvode till företaget som köpt konsultens tjänster. Företaget ska alltså inte betala lön till konsulten.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss