Riskövergång när konsument köper vara med transport

Riskövergång när konsument köper vara med transport sker när konsumenten får varan i sin besittning. Med andra ord är det företaget som bär risken, om det visar sig att varan blir skadad under transporten.

Det kan vara bra att veta att det skillnad på reglerna vid transportköp om köparen är en näringsidkare eller konsument. Dessutom går det att avtala bort villkor från lagen när det avser ett avtal mellan två näringsidkare, eftersom köplagen är dispositiv (icke tvingande). Men konsumentköplagen är tvingande och går inte att avtala bort. När en lag är tvingande, går det inte heller att avtala om sämre villkor än det som står i lagen. 

Riskövergång när konsument köper vara med transport 

En köpare, i detta fall en konsument, köpte en vara från ett företag via telefon. Företaget skulle transportera varan till köparen. Men köparen ville lämna tillbaka varan, eftersom den var skadad vid leveransen. Företaget menade att varan inte var korrekt paketerad när den blev returnerad av köparen, och krävde ersättning från köparen. Företaget menade att det var köparen som orsakat skadorna på varan genom felaktig paketering i samband med returen. ARN kom fram till att felet måste ha funnits innan köparen fick varan och att företaget hade paketerat varan i bristfälligt emballage. ARN menade att skadorna på varan måste ha uppkommit innan köparen tog emot leveransen. Dessutom rekommenderade myndigheten att företag inte bör kräva att köparen ska betala för skadan. 

Riskövergång enligt köplagen 

När ett företag köper lös egendom från ett annat företag, gäller köplagen. Detta till skillnad från när en konsument köper lös egendom från ett företag, då konsumentköplagen gäller. Riskövergång enligt köplagen skiljer sig från när det är en konsument som köper från en näringsidkare.

Enligt köplagen, är det skillnad på distansköp och platsköp. Distansköp är när köparen befinner sig utanför orten där företaget finns eller utanför orten där företaget normalt levererar. Vid distansköp övergår risken till köparen när varan lämnar avgångsorten, och inte när köparen får varan i sin besittning. Till skillnad från platsköp, då köparen befinner sig i samma ort. Vid sådana fall övergår risken när avlämnandet sker.