Ett tips om signering av avtal digitala juristerna

Skatteplanering

Skatteplanering är inte olagligt i sig och det är tillåtet för både privatpersoner och företag att skatteplanera. Skatteplanering innebär att man aktivt planerar för att betala lägre skatt. Det är inte olagligt, eftersom det har sin grund i gällande lagar. Även om man försöker planera för att betala så lite som möjligt i skatt.

Skatteplanering är inte olagligt

Det finns inget krav på att betala mer skatt än nödvändigt, och därför väljer många att skatteplanera. Olaglig skatteplanering är dagligt tal kallat för skattefusk eller skattebrott. Det sker genom olagliga metoder.

Skatteflyktslagen avser att förhindra olaglig skatteplanering

I Sverige finns den så kallade Skatteflyktslagen. Lagen avser att fånga upp sådana fall av skatteplanering som är formellt lagliga. Men som ändå kan vara olagliga om de bryter mot skattelagens anda. Skatteflyktslagen är tänkt att täppa till kryphål som kan finnas.

Skatteplanering är en moralisk fråga

Vissa kan tycka att det är moraliskt fel att skatteplanera. Men om det sker korrekt och i enlighet med gällande lag, kan företag och företagare tjäna flera tusentals kronor genom en god skatteplanering. Det kan handla om att minska eller senarelägga inkomstskatt / statlig skatt och socialavgifter eller någon annan skatt. Det är dock inte möjligt att skatteplanera för att undvika indirekta skatter. För att undvika sådan skatt, är det bäst att inte köpa produkter som innehåller indirekta skatter.

Det är lagligt att skatteplanera

Det är lagligt att skatteplanera, så länge du betalar in de skatter som lagen kräver. Lagen kräver inte att någon betalar mer skatt än nödvändigt. Därför är det till och med smart för din eller ditt företags ekonomi att skatteplanera. Dessutom finns många skatteavdrag som både privatpersoner och företag kan göra.

På Skatteverkets hemsida finns information om aktuella lagliga skatteavdrag. Det går också bra att ringa till Skatteverket och diskutera med dem, om du är osäker på om din skatteplanering är laglig eller inte.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss