Aktieöverlåtelseavtal Privatpersoner och företag kan köpa aktier digitala juristerna

Återförsäljare / Handelsagent

Skillnaderna mellan återförsäljare och handelsagent är många. Den största skillnaden är att en återförsäljare säljer varor i eget namn. Men en handelsagent ingår avtal med kunder i sin huvudmans namn, och inte i eget namn.

Vi beskriver några av skillnaderna mellan återförsäljare och handelsagent i detta inlägg.

Skillnader mellan en återförsäljare och en handelsagent

Återförsäljare

Butiker som köper in produkter från andra företag och säljer dem vidare i sin butik, är ett typiskt exempel på återförsäljare. Butiken som köper in någon annans varor, gör vinst genom att sälja varorna lite dyrare än inköpspriset. På så vis är vinsten mellanskillnaden av priset som blir betalat av återförsäljaren till leverantören och priset slutkunden betalar för varan till återförsäljaren.

En återförsäljare agerar i eget namn och för egen räkning, vilket innebär att en återförsäljare äger varorna som han säljer. Återförsäljaren blir därför avtalspart i det köpeavtal som uppstår vid försäljning av varorna med kunden.

Det finns inte någon särskild lagstiftning som gäller för återförsäljare. Istället blir olika lagar tillämpade, exempelvis avtalslagen, köplagen, konkurrenslagen osv.

Av denna anledningen finns det inga skyddsregler i lagen som är till förmån för återförsäljare. Därför är det extra viktigt att upprätta fullständiga, korrekta skriftliga avtal inför ett samarbete med en återförsäljare. Det är nämligen i återförsäljaravtalet som samtliga villkor blir reglerade. Även återförsäljarens skyldigheter och rättigheter.

Handelsagent

En handelsagent handlar inte i eget namn, till skillnad från en återförsäljare. En handelsagent agerar som en förlängd arm åt den så kallade huvudmannen.

Handelsagenten ingår avtal för huvudmannens räkning i huvudmannens namn. Detta innebär att en handelsagent aldrig äger varorna han säljer. Handelsagenten är inte heller en part i köpeavtalet som huvudmannen ingår med slutkunden.

Handelsagentens främsta uppgift är att försöka få kunder att ingå avtal med huvudmannen. Handelsagenten förmedlar alltså köp och affärer i huvudmannens namn. Det är huvudmannen som bestämmer priset och som tecknar det slutliga avtalet med kunden.

Agentförhållandet blir reglerat i lagen om handelsagentur. Där framgår regler om förhållandet mellan handelsagenten och huvudmannen, men inte förhållandet till kunder. Lagen innehåller både skyddande och tvingande regler.

Tvingande regler, är regler som inte får avtalas bort, till fördel för handelsagenten. Eftersom denne anses vara den svagare parten i avtalsrelationen och anses vara i beroendeställning till huvudmannen. Om ett agentavtal innehåller sämre villkor än de som finns i lagen, är villkoren ogiltiga.

En likhet mellan återförsäljare och handelsagent

En tydlig likhet mellan återförsäljare och handelsagenter är dock att båda är fristående från huvudmannen på så vis att de inte är anställda enligt lagens mening. De är alltså inte anställda av den som äger rättigheterna till produkten som ska bli såld genom dem. Därför gäller inte heller lagen om anställningsskydd.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss