Allmänna arvsfonden delar ut pengar till förmån för samhället

Om någon avliden inte har några arvtagare, går pengarna till allmänna arvsfonden. Arvsfonden stöttar olika föreningar och organisationer som vilar på en demokratisk grund. De ska vara styrda av vissa värderingar. Allmänna arvsfonden delar ut pengar till förmån för samhället.

Många som får stöd av arvsfonden bidrar till en bättre verklighet för ungdomar, barn och personer med funktionsnedsättningar. Arvsfondens pengar har gjort stor förändring i samhället. De delar ut pengar till även sjukhus, skolor, stiftelser och kommuner. 

Pengarna ska bli använda till förmån för samhället. Det är också möjligt att välja att testamentera bort delar av sitt arv till den allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden delar ut pengar till förmån för samhället

Arvsfonden blev grundad år 1928, i samband med att arvsrätten blev förändrad i Sverige. Då blev kusiner och andra släktingar borttagna från arvsrätten.

Det är värt att notera att detta enbart gäller i Sverige och att inte alla länder har en allmän arvsfond. I vissa länder måste man även betala arvsskatt, vilket inte är aktuellt i Sverige.

Genom fonden kan många i samhället få nytta, genom att pengarna blir utdelade till organisationer och föreningar som gör nytta för människor. På så sätt kan samhället bli främjat, genom att personer överlämnar sitt arv till fonden. Det är ett smart sätt att tillvarata resurserna och hjälpa samhället i stort.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss