Framtidsfullmakt fullmakt framtiden digitala juristerna

Öppet köp

Den som handlar med öppet köp, får möjlighet att få tillbaka pengarna om den köpta varan blir återlämnad inom en viss tid. Det är helt frivilligt för företag att erbjuda detta och de bestämmer själva villkoren. Öppet köp är alltså ingen lagstadgad rättighet för konsumenter.

Bestämmelser om öppet köp kan skilja sig väldigt mycket från butik till butik. Därför rekommenderar vi alltid er att läsa vad som står på kvittot. Det som kan skilja är exempelvis tiden man har på sig för att återlämna varan. Det kan också skilja mellan vilket skick varan ska vara vid återlämnandet, om prislappen ska vara kvar, om förpackningen ska vara obruten m.m.

Reklamera felaktig vara vid köp utan öppet köp

En felaktig vara kan alltid bli reklamerad inom tre år av privatpersoner och två år av företag från att varan mottagits. Detta gäller oavsett om köparen har öppet köp eller inte på köpet. Att reklamera en felaktig vara innebär att man kontaktar säljaren och meddelar felet.

För att köparen ska ha rätt att reklamera en vara måste felet ha funnits med från början, när varan blev köpt. Köparen får alltså inte själv ha orsakat felet.

Genom att reklamera felaktiga varor kan köparen spara pengar, istället för att behöva köpa varan på nytt. Dessutom får säljaren en möjlighet att rätta till felet och meddela felet vidare till tillverkaren, som i sin tur kanske behöver förbättra kvalitén på varan och sälja bättre varor. Reklamation fyller alltså en viktig funktion för både köpare, säljare och tillverkare.

Konsumentverket har en hemsida för konsumenter, hallå konsument, som innehåller mycket information om reklamationer m.m.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss