Vad ett upphovsrättsligt skyddsobjekt avser

Vad ett upphovsrättsligt skyddsobjekt avser är både konstnärliga samt litterära verk. Dessutom gäller det både tal och skrift. Exempelvis kan en bok, en bild, ett tal, en låt eller liknande få upphovsrättsligt skydd. Med andra ord kan det uppstå till en mängd olika verk, men det måste finnas originalitet. Detta framgår bland annat av förarbetena till lagen, som också utgör en rättskälla i Sverige. 

Vad ett upphovsrättsligt skyddsobjekt avser 

Vad ett upphovsrättsligt skyddsobjekt avser är självaste verket i sig, oavsett om det är litterärt eller konstnärligt. Ett viktigt begrepp att förstå inom upphovsrätt är verkshöjd. Det innebär kort sagt att om risken för att någon annan som skapar ett likadant verk är för stor, uppfyller det inte verkshöjd. Därför är det ett bra begrepp att känna till, eftersom det måste uppfyllas för att få upphovsrättsligt skydd. Dessutom är originalitet i verket en viktig och avgörande faktor. 

Hur uppstår upphovsrätt 

Upphovsrätt till ett verk uppstår när det blir skapat. Det behöver alltså inte bli registrerat för att gälla, till skillnad från ett patent eller mönsterskydd som måste bli registrerat. Detta innebär därmed att det inte finns något direkt formkrav, men det måste finnas originalitet. Upphovsrätt är reglerat i flera lagar, och en av lagarna är dessutom en grundlag i Sverige, nämligen regeringsformen. Utöver detta, framgår det bland annat fler regleringar i upphovsrättslagen.