Tillgång till personuppgifter via röstbrevlåda

En välkänd telefonoperatör i Norge fick en reprimand på grund av att de hade en säkerhetsbrist som innebar att obehöriga personer kunde få tillgång till personuppgifter via röstbrevlåda. En reprimand är som en tillrättavisning, vilket är ett lägre straff än sanktionsavgift. När obehöriga personer får tillgång till personuppgifter, är det en personuppgiftsincident enligt GDPR. Utöver säkerhetsbristen och den inträffade incidenten, dröjde det för länge innan företaget gjorde en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Företag måste enligt GDPR göra en anmälan till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från upptäckt av vissa typer av personuppgiftsincidenter och detta var ett sådant fall. 

Tillgång till personuppgifter via röstbrevlåda genom spoofing

En säkerhetsbrist, på grund av otillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, gjorde att obehöriga personer, genom så kallat ”spoofing” fick tillgång till röstsamtal, innehållande personuppgifter, som tillhörde över en miljon kunder. Spoofing används vid bedrägerier, genom att någon använder annans identitet eller en falsk identitet. Dessutom hade företaget känt till denna säkerhetsbrist under ett flertal år. Det påpekade även direktören för den norska motsvarigheten till IMY (Datatilsynet). Många kunder blev drabbade av incidenten och företaget bär ansvaret för personuppgiftsincidenten.

Det fanns en orsaken till varför företaget inte fick en sanktionsavgift i detta ärende, även om incidenten var så pass allvarlig att det borde ha blivit så. Företaget hade nämligen redan fått en böter på 150 000 euro för samma incident av en annan myndighet. Därmed hade det blivit dubbelbestraffning om de fick ytterligare en sanktionsavgift för samma sak som de redan har betalat för.

Reprimanden avsåg två olika överträdelser av GDPR. För det första hade de inte tillräckliga säkerhetsåtgärder implementerade. För det andra hade de inte heller gjort en anmälan i tid. 

Här kan du läsa mer om detta ärendet via European Data Protection Boards hemsida.

Resa eller flytta till Grekland

Grekland är ett land med mycket historia och ett populärt resmål för svenskar och många andra nationaliteter. Om du är intresserad av att flytta till Grekland eller resa dit kan du hitta information som kan vara relevant på hemsidan www.ExploreGreeceGuide.com. Till exempel information om antika Grekland såsom demokrati, kända kungar och de grekiska underverken. Dessutom kan du läsa om olika visum att ansöka om, hur det är att arbeta i Grekland, studera på universitet, föräldraledighet och mycket mer.