Fast egendom är motsatsen till lös egendom

Fast egendom är motsatsen till lös egendom. Det är vanligt att begreppet fast egendom blir misstolkat och att många tror att det består av alla ”fasta saker”. Istället betyder det jord och jordytan som tillhör Sverige, dvs. träd, växter, det som finns under jordytan, vattentäckta områden och luftrummet över marken.

Fast egendom är motsatsen till lös egendom

Begreppet blir använt enbart vid köp av fastigheter (mark/jord) och är motsatsen till lös egendom. Den fasta egendomen blir indelad i så kallade fastigheter. På en fastighet kan det finnas fastighetstillbehör och byggnadstillbehör.

Fastighetstillbehör är exempelvis husbyggnad, stängsel, träd, grindar m.m. Exempel på byggnadstillbehör är garderob, kylskåp, toalett, skåp, kamin, badkar m.m.

När någon köper en fast egendom, köper denne alltså marken och det som är förankrat på marken. Regler om köp av fast egendom står reglerat i jordabalken.

www.AvtalGDPR.se

www.AvtalGDPR.se är en hemsida som tillhör Digitala Juristerna där det går att läsa mycket information om GDPR, även kallat för dataskyddsförordningen. Det är en EU-förordning som gäller för alla företag, organisationer och offentliga organ som behandlar personuppgifter. Du kan till exempel läsa allmän information om cookies och samtycke till mobilapplikationer. Dessutom kan du läsa om beslut från IMY, den svenska dataskyddsmyndigheten och beslut från andra dataskyddsmyndigheter i EU.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss