You are currently viewing Fast egendom

Fast egendom

Det är vanligt att begreppet fast egendom blir misstolkat och att många tror att det består av alla ”fasta saker”. Istället betyder det jord och jordytan som tillhör Sverige, dvs. träd, växter, det som finns under jordytan, vattentäckta områden och luftrummet över marken.

Begreppet blir använt enbart vid köp av fastigheter (mark/jord) och är motsatsen till lös egendom. Den fasta egendomen blir indelad i så kallade fastigheter. På en fastighet kan det finnas fastighetstillbehör och byggnadstillbehör.

Fastighetstillbehör är exempelvis husbyggnad, stängsel, träd, grindar m.m. Exempel på byggnadstillbehör är garderob, kylskåp, toalett, skåp, kamin, badkar m.m.

När någon köper en fast egendom, köper denne alltså marken och det som är förankrat på marken.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss