Kameraövervakning på en olämplig plats

Ett företag hade kameraövervakning på en olämplig plats och fick därför en sanktionsavgift. Det var den Isländska motsvarigheten till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) som utfärdade sanktionen. Ett företag måste uppge när de behandlar personuppgifter, varav kameraövervakning omfattar detta. Dessutom är det inte tillåtet att ha kameraövervakning på vilket sätt som helst. 

Kameraövervakning på en olämplig plats 

Företaget hade installerat en kamera där personalen bytte om till sina arbetskläder. Med andra ord ett omklädningsrum, där kameraövervakningen var konstant. När en anställd gjorde en anmälan om detta, framgick det att personen inte hade fått någon information om övervakningen och att det inte fanns några skyltar eller liknande om bevakningen. Kameraövervakning är omfattad av GDPR och därför måste företaget uppge att behandlingen och lagringen sker. 

Kameraövervakningen pågick eftersom det var en säkerhetsåtgärd enligt företaget. Däremot fanns det inget utrymme där personalen kunde byta om utan att bli övervakade, vilket är integritetskränkande. Enligt tillsynsmyndigheten hade företaget hade inte behandlat personuppgifterna på ett transparent, rättvist eller lagligt sätt, och behandlingen var inte heller relevant, adekvat eller nödvändigt för ändamålet som personuppgifterna behandlades för.

Därmed kom myndigheten fram till att det inte var tillåtet med denna övervakning i omklädningsrummet, och tilldelade företaget en sanktionsavgift på 34 000 euro. Företaget fick även order om att upphöra med kameraövervakningen i utrymmet där personalen byter om.

Här kan du läsa mer om detta ärendet via European Data Protection Boards hemsida.

GDPR i Sverige 

I Sverige är det IMY som utför granskningar av företag, organisationer och offentliga organ när det gäller ärenden om GDPR. GDPR är en EU-förordning och därför gäller den i alla EU-länder samt EES-länderna. Den är tvingande vilket innebär att företag måste följa regelverket, eftersom det annars uppstår konsekvenser. IMY hette datainspektionen innan de bytte namn år 2021, och GDPR ersatte personuppgiftslagen som tidigare var gällande lag i Sverige.